Snabb leverans

30 dagars returrätt

Mer än 25 års erfarenhet

Teknisk rådgivning

previous arrow
next arrow
Slider

Epoxisäkerhet

2.1 Epoxisäkerhet

Det finns inga risker i samband med epoxi när den hanteras korrekt, men det är viktigt att förstå de potentiella riskerna och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika dem.

Risker
Den primära risken i samband med epoxi är kontakt med huden WEST SYSTEM-harts kan orsaka måttlig irritation på huden och WEST SYSTEM-härdare kan orsaka allvarlig irritation på huden. Hartser och härdare är också sensibiliserande och kan orsaka en allergisk reaktion, men det är vår erfarenhet att de flesta människor inte är känsliga för WEST SYSTEMs harts och härdare. Riskerna minskar i takt med att harts-/härdarblandningarna härdas helt, men det är viktigt att komma ihåg att riskerna också gäller för slipdamm från delvis härdad epoxi. Se materialens säkerhetsdatablad för att få specifika produktvarningar och säkerhetsinformation.

Försiktighetsåtgärder
1. Undvik kontakt med harts, härdare, blandad epoxi och slipdamm. Använd skyddshandskar och skyddskläder när du hanterar WEST SYSTEMs material. WEST SYSTEM 831 skyddskräm ger extra skydd till känslig hud och mot allergi. . ANVÄND INTE lösningsmedel för att ta bort epoxi från huden. Använd omedelbart WEST SYSTEM 820 rengöringkräm efter hudkontakt med harts, härdare, slipdamm från epoxi och/eller lösningsmedel efterföljt av tvätt med tvål och varmt vatten.
Om du får utslag på huden medan du arbetar med epoxi ska du sluta använda produkten tills utslagen är helt borta. Om problemen uppstår igen när du återupptar arbetet, ska du sluta använda produkten och kontakta läkare.


2. Skydda dina ögon från kontakt med harts, härdare, blandad epoxi och slipdamm genom att bära skyddsglasögon. Om du får dessa material i ögonen, ska du omedelbart skölja ögonen med vatten i 15 minuter. Om fortsätter att känna obehag ska du kontakta läkare.


3. Undvik att andas in koncentrerade ångor och damm. Ånga från WEST SYSTEM epoxi kan byggas upp på oventilerade platser, och man ska säkerställa tillräcklig ventilation när man arbetar med epoxi i slutna utrymmen, till exempel i en båt. När det inte går att sörja för tillräcklig ventilation, ska du använda ett godkänt andningsskydd.


4. Undvik intag. Tvätta dig noggrant efter hantering epoxi, speciellt innan du äter. Om du råkar svälja epoxi ska du dricka rikligt med vatten – framkalla INTE kräkning. Sök omedelbart läkare. Se första hjälpen-rutinerna på materialets säkerhetsdatablad.


FÖRVARA HARTS, HÄRDARE, FYLLMEDEL OCH LÖSNINGSMEDEL OÅTKOMLIGA FÖR BARN!


Du kan få ytterligare säkerhetsinformation eller data genom att skriva till: EPOXY SAFETY, Wessex Resins & Adhesives Limited, Cupernham House, Cupernham Lane, Romsey, Hampshire SO51 7LF, Storbritannien.

HF Marin Sweden AB

Kontakta oss gärna om du har några frågor. Vi försöker alltid svara så snabbt vi kan. 

 

+(46) 0550-77 11 11

Skriv meddelande

TELEFONTIDER 

 

Måndag - fredag 08.00-17.00
Lördag - söndag Stängt

Betalingsalternativ

Vi finns i Kristinehamn

Sverige WEB

Ring oss på

+(46) 0550-77 11 11

ikon

Service och kvalitet

ikon
 
Många års erfarenhet
 
ikon
profil
 
hfmarinsweden.se använder cookies! För att ge dig en bättre upplevelse lagrar vi information om ditt besök.

För att kunna visa innehållet på denna webbplats korrekt måste du acceptera vår policy för personuppgifter OK